Jak korzystać z Kalkulatora Skali? Instrukcja

reklama

Jak korzystać z kalkulatora skali?

Kalkulator skali może nam posłużyć do dwóch celów: wyliczenia skali lub przeliczania wymiarów według skali

Obliczanie skali

Aby móc poznać z jaką skalą mamy do czynienia w pierwszym okienku, gdzie znajduje się skala, należy najpierw kliknąć symbol otwartej kłódki aby zmieniła się na zamkniętą a pola, gdzie zapisana jest skala, nieaktywne.

Zaznaczony checkbox zastosuj przybliżenie pozwoli na obliczenie skali z pewnym przybliżeniem, ale dzięki temu będziemy mieli ją zapisaną w postaci 1:n lub n:1. Domyślnie jest on zaznaczony.

Teraz w okienku gdzie są Długość rzeczywista oraz Długość na mapie/projekcie należy wpisać odpowiednie wartości i wybrać odpowiednią jednostkę (możliwe jednostki, dla których wykonywane są wyliczenia, znajdują się poniżej).

Skala zostanie wyliczona automatycznie i pojawi się w pierwszym okienku.

Przeliczanie wymiarów według skali

Jeśli znamy skalę możemy obliczać interesujące nas długości: długość (odległość) rzeczywistą na podstawie długości z mapy lub odwrotnie długość (odległość) na mapie na podstawie długości rzeczywistej.

W tym celu należy wpisać skalę, dla której są dokonywane obliczenia a następnie wpisać znaną nam długość (rzeczywistą lub na mapie/projekcie). Nieznana wartość automatycznie pojawi się w drugim polu.

Dla długości (odległości) można wybrać jednostkę, dla której podajemy dane lub w jakiej chcemy poznać wynik. Jeśli np. podajemy dane rzeczywiste w metrach to wybieramy symbol m dla pola z długością rzeczywistą i gdy chcemy mieć wynik podany w centymetrach to dla drugiego pola (Długość na mapie/projekcie) wybieramy cm.

Obok pól, w których wybieramy jednostkę znajdują się symbole kłódek (otwarta i zamknięta ). Jeśli jest ona zamknięta to zmiana jednostki przy tej długości sprawi, że nie będzie ona przeliczana. Pobaw się tym chwilę to szybko się przekonasz o co dokładnie chodzi i jak to działa.

Jednostki

Nasze narzędzie pozwala na przeliczanie między różnymi jednostkami. Pełna lista dostępnych jednostek: