Skala na planach i mapach

reklama

Skala na planach i mapach

Mapa jest to pomniejszony obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu przedstawiony na płaszczyźnie.
Plan jest niewielkim obszarem Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie w dużej skali.
Plan w porównaniu z mapą przedstawia tak mały fragment powierzchni, że uznaje się ją za powierzchnię płaską i nie trzeba uwzględniać podczas jego przygotowywania deformacji obrazu wynikających z kulistości Ziemi.

Wśród informacji, które znajdują się na mapach i planach (poza legendą czy siatką kartograficzną) znajduje się skala, czyli informacja o stopniu pomniejszenia obrazu powierzchni Ziemi przedstawionego na mapie, oraz podziałka liniowa.

Dzięki skali w łatwy sposób możemy policzyć jakie są rzeczywiste odległości między jednym a drugim punktem i jakie są rzeczywiste wymiary (długości) elementów przedstawionych na mapie, planie czy projekcie.

Jak obliczyć rzeczywistą odległość?

Aby poznać rzeczywistą odległość można posłużyć się oczywiście naszym kalkulatorem skali. Można również policzyć wszystko ręcznie. Spójrzcie na przykład aby zobaczyć jak to się robie:

Proste, prawda?